فتوشاپ و ایلاستریتور

2574
دپارتمان هنر گروه گرافیک
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۰۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری