میکروکنترلر AVR

2485
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
جمعه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری