دکوراسیون داخلی (Major)

2377
دپارتمان معماری گروه دکوراسیون داخلی
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱
سه شنبه ۶ دی ۱۴۰۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۴۴ ساعت
یکشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری