دکوراسیون داخلی (Junior)

2376
دپارتمان معماری گروه دکوراسیون داخلی
شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱
شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۸۳ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری