اتوکد سه بعدی

2373
دپارتمان معماری گروه نرم افزار معماری
شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۴۲ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری