الگوسازی و دوخت مقدماتی مانتو

2271
دپارتمان مد و پوشاک گروه صنایع پوشاک
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۶۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری