طراحی لباس کودک

2269
دپارتمان مد و پوشاک گروه صنایع پوشاک
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری