پکیج جامع مدیریت پروژه (PMBOK,P6,MSP)

2244
دپارتمان نظام مهندسی و نرم افزار گروه مهندسی صنایع
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۰۶ ساعت
جمعه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری