ایلاستریتور

2154
دپارتمان هنر گروه گرافیک
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۴۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری