از مدلسازی تا انیمیشن در معماری

2153
دپارتمان معماری گروه نرم افزارهای سه بعدی
یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۲۰ ساعت
یکشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری