مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

2105
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۰ ساعت
یکشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری