برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

2094
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۲۵ ساعت
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری