سیستمهای تلویزیونی مدار بسته تحت شبکه

1874
دپارتمان برق و الکترونیک گروه حفاظت فیزیکی و تردد
جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۳ ساعت
جمعه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری