سیستم های نهفته با برد راسپری پای

1872
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
پنجشنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری