عکاسی در طراحی لباس

1446
دپارتمان مد و پوشاک گروه صنایع پوشاک
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۰ ساعت
جمعه - ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری