فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۱۷۱ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۴تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۴تیر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۴تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۷۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۲۵تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۵تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۴۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۶ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
V.I.P
۲۵تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام