فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۱۹۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۴تیر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۰۷ مدت کلاس : ۹۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۰۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۴تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
حافظ
۲۴تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۲۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۲۴تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۴تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۴تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۴تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۴تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۱۷ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۲۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۴تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام