فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۰۶۶ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۷تیر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷تیر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۴۷۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۸تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۸تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۲۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۱۸تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۸تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۱۹تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۹تیر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۹تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۹تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۰تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۰تیر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام