فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۱۸۶۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
حافظ
۱۶تیر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۶تیر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۸۱ مدت کلاس : ۱۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۲۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷تیر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۶ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۷تیر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۷تیر
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام