فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۱۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۵خرداد
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۵خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۵خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
غرب
۰۵خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ابن سینا
۰۵خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۳۶۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۵خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ابن سینا
۰۵خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۱۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۵خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۵خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۶خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۱۹ مدت کلاس : ۱۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۶خرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۲۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۶خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۶خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت ترکیبی
ابن سینا
۰۶خرداد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۹۲ مدت کلاس : ۱۲۶ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷خرداد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام